duurzaamheid duurzaamheid

duurzaamheid

We willen een volledig duurzaam bedrijf zijn. Daarbij houden we niet alleen rekening met elk materiaal dat gebruikt wordt bij het maken van stoffen maar zorgen we er ook voor dat al onze processen en onze gebouwen duurzaam zijn.

De volgende aanbevelingen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen hebben we al gerealiseerd:

  • Alle energie die we gebruiken is volledig gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor is onze energieconsumptie CO2-neutraal. (Scholt Energy Control, Green Certificate 2014-2015)
  • Al onze kantoren en productieruimtes worden verwarmd met de gerecupereerde warmte van onze compressoren, die onze luchtweefgetouwen van perslucht voorzien. We hebben nog nooit extra energie gebruikt om onze kantoren en productieruimtes te verwarmen.
  • We werken systematisch aan het voorkomen van afval, door onze operationele processen te evalueren en bij te sturen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een afkeuringspercentage van minder dan 1% tijdens de inspectiefase.
  • Het afval dat niet voorkomen kan worden, wordt zorgvuldig gesorteerd om hergebruikt en gerecycleerd te worden. We sorteren ons afval in 20 fracties. Het ophalen van ons afval gebeurt door erkende afval- en verwerkingsbedrijven.
  • Onze belangrijkste leveranciers zijn gevestigd binnen een straal van 30 km. Op die manier beperken we de CO2-uitstoot van transport.


De duurzaamheid van onze onderneming verbeteren is een voortdurend proces. We blijven u op de hoogte houden van elke actie die we nemen.